Phụ Kiện Nữ hiện có 2 hình thức thanh toán: C.O.D và Thanh toán qua Internet Banking.

I/ THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG (C.O.D) 1/ C.O.D không điều kiện →Áp dụng cho tất cả các khu vực tại Việt Nam. Sau khi đã đặt hàng xong, Shop sẽ tiến hành gói hàng và gửi hàng cho khách. Khi khách hàng nhận được hàng từ shipper. Quý khách vui lòng thanh toán toàn bộ số tiền gồm tiền hàng đã đặt và tiền ship như đã thỏa thuận với Shop cho shipper. II/ THANH TOÁN QUA INTERNET BANKING  →Áp dụng cho tất cả các khu vực tại Việt Nam. »  »  »  »  “Phụ Kiện Nữ sẽ chịu phí giao dịch cho các giao dịch cùng ngân hàng Đồ Tiện Ích sẽ chuyển hàng đi ngay sau khi nhận được số dư. Quý khách cần hỗ trợ vui lòng gọi Hotline: 0938169366. XIn chân thành cảm ơn !